טיפול בילדים

הצורך בטיפול רגשי בילדים עולה בעקבות מצוקה רגשית שמביע הילד בדרך כלל בהתנהגויות שונות*.