טיפול אישי

טיפול אישי נעשה באופן אישי – יחידני, באמצעות שיחות. למעשה כל אדם זקוק בזמן כזה או אחר של חייו לייעוץ.